Regulamin Kreatora Tortów

Regulamin składania zamówień przez Kreator Tortów

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed wypełnieniem pól zawartych w Kreatorze Tortów.

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.
 2. Zamówienie należy traktować jako przyjęte w przypadku złożenia zamówienia, wpłaty zadatku w wysokości wskazanej w Kreatorze, potwierdzeniu zamówienia drogą mailową. W przypadku nie dopełnienia, któregokolwiek z powyższych punktów zamówienie uznawane jest za „nie złożone”
 3. Zamówienia na torty należy składać minimum 6 dni roboczych przed planowanym odbiorem tortu.
 4. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać w ciągu 60 minut od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu można wnosić w drodze korespondencji elektronicznej o zmiany, te jednak w całości mogą zostać odrzucone.
 1. Cena podana w Kreatorze Tortów nie jest wiążąca, może się znacząco różnić od ceny końcowej. W myśl przepisów nie stanowi ona oferty.
 2. Podana waga tortu zawsze jest przybliżona ponieważ ostateczna rzeczywista waga tortu może się wahać +/- 25% wagi tortu .
 3. Zwrot tortu nie jest możliwy. Reklamacje uwzględniamy w ciągu 5 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z uwagami oraz paragonem zakupu. W przypadku jeżeli tort nie spełniał określonych oczekiwań należy dostarczyć do nas minimum jedną porcję tortu w celu weryfikacji problemu oraz możliwości oceny zasadności złożonej reklamacji.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem, anulowanie zamówienia nie jest możliwe na 4  dni robocze przed jego realizacją.
 5. Torty należy przechowywać w temp.3-6 stopni Celsjusza. Cukiernia nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez odbiorcę, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia.
 6. Informacje o towarach podane na naszej stronie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Piekarnia – Cukiernia Nizioł Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „potwierdzenie zamówienia”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Piekarnia – Cukiernia Nizioł
 8. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z Kreatora Tortów na stronie www.niziol-piekarnia.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny.

  Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  – rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Piekarnia – Cukiernia Nizioł Jarosław Nizioł, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  – towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  – świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy, w oparciu o Kreator Tortów, jest ograniczone dla towarów takich jak wyroby cukiernicze.

  Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 30 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się pod adresem strona@niziol-piekarnia.pl. W przypadku braku odpowiedzi umowę uznaje się za zawartą.